Anmodning om medlemskab
af Reddernes Landsklub


Indtast ansøgers 6 cifret medarbejdernummer

  

Ved anmodning om medlemskab accepters RL's vedtægter.

Reddernes Landsklubs vedtægter §3 vedr. medlemskab skal være opfyldt.

 § 3.
Medlemskab

  1. Alle, der arbejder under de i § 2. stk. 1 nævnte overenskomster, og som er medlem   Faglig Fælles Forbund eller Chufførernes Fagforening København, kan optages som medlemmer af klubben.
     
  2. Udmeldelse af klubben skal foretages på den af klubben udarbejdede blanket. Ved udmeldelse mistes alle rettigheder i forhold til klubben fra den dato, hvor udmeldelsen er fremsendt.
     
  3. Overgår et medlem til et arbejdsområde uden for de i § 2. stk.1. omhandlede overenskomster, betragtes medlemmet som udmeldt fra den dato, hvor arbejdet i det nye arbejdsområde påbegyndes.
     
  4. Medlemmer der går på efterløn, pension eller orlov uden for korpset , dog undtaget orlov til det i stk.3 nævnte arbejde, kan fortsætte som passive medlemmer med ret til at deltage i klubbens medlemsmøder og årsmødet, dog uden stemmeret.

 

Ved klik på "Send" undersøges om det  indtastede medarbejder nummer forefindes i  RL's- medlems database!

Findes medarbejdernummeret ikke i databasen, åbner indmeldelses formularen, udfyld alle felter hvis muligt, felter med * skal udfyldes

Findes medarbejdernummeret i forvejen, åben da Medlemsdatabasen og se om medarbejderen kan findes der, hvis ikke kontakt da venligst webmaster@redder.dk  med oplysninger om hvilket medarbejdernummeret der ikke kan oprettes.