Anmodning om mailadresse
@redder.dk


Indtast ansøgers 6 cifret medarbejdernummer

  

Ved anmodning om mailadresse accepters RL's vedtægter.

Betingelser for opretholdelse af mailadresser @redder.dk
 

1. Generelt
For at opretholde mailadresser @redder.dk kræver det et medlemskab af ReddernesLandsklub.
Udgifter i forbindelse med "mailhotellet redder.dk"  afholdes af Reddernes Landsklub

2. Web-Mailboksens størrelse
Din mailboksen er sat til 100Mb, har du behov for mere plads kan du kontakte webmaster@redder.dk.
For ikke at det samlede pladsforbrug på mailserven skal overstiger det af RL købte, anmodes der om at mailboksen ikke benyttes som backup for mails og filer og at man mest muligt sletter ældre mails som er læst.

3. Sletning af mailadresse:
Ophører medlemskabet af Reddernes Landsklub jfr. klubbens love §3 eller er mailadressen inaktiv i mere end 180 dage, vil mailadressen uden forudgående annoncering blive slettet.
Reddernes Landsklub kan i de tilfælde ikke genetablere e-mails, som er slettet.

4. Ansvar:
Landsklubben kan ikke gøres ansvarlig for skader som følge af hackere, virus, SPAM eller lignende.
 

§ 3.
Medlemskab

  1. Alle, der arbejder under de i § 2. stk. 1 nævnte overenskomster, og som er medlem   Faglig Fælles Forbund eller Chufførernes Fagforening København, kan optages som medlemmer af klubben.
     
  2. Udmeldelse af klubben skal foretages på den af klubben udarbejdede blanket. Ved udmeldelse mistes alle rettigheder i forhold til klubben fra den dato, hvor udmeldelsen er fremsendt.
     
  3. Overgår et medlem til et arbejdsområde uden for de i § 2. stk.1. omhandlede overenskomster, betragtes medlemmet som udmeldt fra den dato, hvor arbejdet i det nye arbejdsområde påbegyndes.
     
  4. Medlemmer der går på efterløn, pension eller orlov uden for korpset , dog undtaget orlov til det i stk.3 nævnte arbejde, kan fortsætte som passive medlemmer med ret til at deltage i klubbens medlemsmøder og årsmødet, dog uden stemmeret.

 

Ved klik på "Send" undersøges om det  indtastede medarbejder nummer forefindes i  RL's- medlems database!

Findes medarbejdernummeret ikke i databasen, åbner indmeldelses formularen, udfyld alle felter hvis muligt, felter med * skal udfyldes og prøv igen at anmode af mailadresse.

Findes medarbejdernummeret åbner formularen, indtast alle felter de skal benyttes til oprettelse af mailadressen.